nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

MẤY SUY NGHĨ MỘT TẤM LÒNG


1. Đọc “Quận He khởi nghĩa”,truyện lịch sử của Hà Ân.                       
2. “Sống như Anh”, thiên tình ca của thời đại.                        
3. Từ truyện kể “Sống như Anh” đến một vở kịch về anh Trỗi.                       
4. “Giá trị của con người là ở chỗ cách mạng hay không cách mạng” (Mấy cảm nghĩ nhân đọc “Bất khuất” của Nguyễn Đức Thuận).                                         
5. Mấy ý kiến nhân đọc “Bông hoa súng” của Vũ Thị Thường                      
6. Phong cách mo tả anh hùng của Nguyễn Dáng trong “Chiếc lược ngà”                  
7. “Mẫn và tôi”, một bước phát triển mới của Phan Tứ.                        
8. Truyện và ký của Nguyễn Ái Quốc mở ra một giai đoạn mới trong văn học yêu nước và cách mạng.       
9. Thơ và chính trị, chính trị và thơ (Nhân đọc hai tập thơ Sóng Hồng).                         
10. Câu chuyện bản lĩnh của người làm công tác phê bình văn học.                  
11. Thử nêu lên mấy kinh nghiệm về thể ký trong bốn năm chống Mỹ cứu nước vừa qua.          
12. Thử tìm hiểu ý thức tư tưởng chủ đạo trong thơ Hồ Xuân Hương.               
13. Qua những ý kiến khác nhau về “Sơ kính tàn trang” của Phạm Thái.                  
14. Những nhân tố gì đã tạo nên mâu thuẫn trong tư tưởng Nguyễn Công Trứ.             
15. Nguyễn Du với chúng ta (nhân kỷ niệm hai trăm năm ngày sinh của Nguyễn Du).