nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

LUẬN ĐỀ VỀ NGUYỄN DU VÀ ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH


Trong khi chờ đợi ở các nhà học giả những tác phẩm nghiên cứu và phê bình văn chương đầy đủ, nhà Thăng Long thấy cần thiết ân hành loại tiểu luận về văn học này, trong khuôn khổ những tập sách nhỏ từ 100 trang trở lại, để cập 4 hay 5 đề tài về một thời đại văn chương, một tác giả hay một tác phẩm nào.

Công việc đó, nhà Thăng Long đã làm được nửa năm nay, lần lượt đã xuất bản được trên mười cuốn – Những quyển đầu đều đã hết. Nhận thấy công việc của chúng tôi giúp ích được một phần nào các anh em học sinh để hiểu thêm các bài học văn chương ở nhà trường, chúng tôi cho tái bản tập sách này trong đó tác giả có sửa chữa và thêm bớt nhiều.

Theo đuổi mục đích đã đạt, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành đều đều, mong rằng góp gió thành bão để một ngày kia có thể lập được một tủ sách giáo khoa hữu ích cho các bạn học sinh.


Hà-nội, ngày 19 tháng 3 năm 1953
THĂNG LONG


Mục lục

I -Tâm sự Nguyễn Du

II -Triết lý và giá trị tư tưởng của Đoạn Trường Tân Thanh.

III -Nghệ thuật đàm tình của Nguyễn Du.

IV -Nghệ thuật tự sự của Nguyễn Du.