Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Sách

 • Từ điển truyện Kiều

  Từ điển truyện Kiều

  ( 24/05/2017 )

  Tác giả Đào Duy Anh Khổ 13 x 21 cm, dày 663 trang. Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2009.

 • Thú chơi tập Kiều

  Thú chơi tập Kiều

  ( 24/05/2017 )

  Tác giả Phạm Đan Quế. Sách dày 253 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm. Nhà xuất bản Văn học, năm 2002.

 • Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện

  Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện

  ( 22/05/2017 )

  Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện

 • Truyện Kiều hướng về nguyên tác.

  Truyện Kiều hướng về nguyên tác.

  ( 18/05/2017 )

  Sách Truyện Kiều hướng về nguyên tác do thầy giáo Phạm Đức Huân (Nam Đàn - Nghệ An) tuyển chọn, chú thích được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2008 với khổ 13 x 19 cm, dày 391 trang.

Ấn phẩm khác

Ấn phẩm - Sách