nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC


Lời giới thiệu – GS Nguyễn Văn Hạnh                                                                                   


    Cảm nhận văn học                                                                                                        
    Chân lí nghệ thuật                                                                                                       
    Lãng mạn, hiện thực                                                                                                   
    Vấn đề là chất lượng                                                                                                  
    Cha ông xưa bàn về văn thơ                                                                                      
    Bản lĩnh và tấm lòng Xuân Hương                                                                            
    Nguyễn Du qua “ Thơ chữ Hán”                                                                               
    Truyện Kiều: đạo và đời                                                                                            
    Truyện Kiều- Xã hội phong kiến và thân phận con người                                        
    Truyện Kiều và dấu ấn thi pháp trung đại                                                                 
    Nhân vật Truyện Kiều                                                                                               
    Nguyễn Đình Chiểu                                                                                                  
    Nỗi niềm Tú Xương                                                                                                 
    Bước ngoặt của thơ ca yêu nước Việt Nam: Đông kinh nghĩa thục                        
    Thơ Hồ Chí Minh: Nhật kí trong tù                                                                         
    Nhận diện thơ sau cách mạng                                                                                   
    Thơ Tố Hữu: đậm đà tính dân tộc                                                                             
    Thơ Tố Hữu: tạo hình, biến hóa linh hoạt                                                                 
    Xuân Diệu: nỗi yêu muôn thuở                                                                                 
    Thơ lí luận của Chế Lan Viên                                                                                   
    Trí tuệ, tài năng, tâm hồn                                                                                          
    Chút thoáng dân gian