nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Phê bình và bình luận văn học Nguyễn Du tập 1


PHẦN I: PHÊ BÌNH – BÌNH LUẬN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM

Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều
VĂN TÂN, NGUYỄN HỒNG PHONG

PHẦN II: GỢI Ý PHÂN TÍCH – BÌNH GIẢNG

Tài sắc Thúy Kiều và Thúy Vân
LAM GIANG, XUÂN TƯỚC

Mã Giám Sinh mua Kiều
CHU HUY, NGUYỄN QUỐC LUÂN   

Trao duyên                 
PTS. TRẦN ĐĂNG XUYỀN  

Những nỗi lòng tê tái                        
HÀ NHƯ CHI  

Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều         
PHẠM VĂN DIỆU
 
Kiều ở lầu Ngưng Bích
XUÂN TƯỚC, THẨM THẾ HÀ

Kiều gặp Từ Hải
XUÂN TƯỚC, THẨM THẾ HÀ

Anh hùng tiếng đã gọi rằng     
TRỌNG KHANH

Kim Trọng trở lại Vườn Thúy
XUÂN TƯỚC, THẨM THẾ HÀ

Hai vụ án điển hình trong Truyện Kiều
VŨ DŨNG  

Ba gương mặt tình yêu trong Truyện Kiều
VŨ DŨNG

Ngôn nữ thiên nhiên                            
PHAN NGỌC

Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán              
NGUYỄN HUỆ CHI

Về bài “Độc tiểu thanh kí”               
TRƯƠNG CHINH   

Văn chiêu hồn                                     
HOÀI THANH