Hội thảo “ Nguyễn Huy Oánh và dòng văn Trường Lưu trong môi trường văn hóa Hà Tĩnh”


Vừa qua, tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Văn học đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Nguyễn Huy Oánh và dòng văn Trường Lưu trong môi trường văn hóa Hà Tĩnh”.

 


Có 19 tham luận của các nhà nghiên cứu tham gia về các vấn đề: Đóng góp của Nguyễn Huy Oánh và các tác giả dòng văn Nguyễn Huy đối với nền sử học, giáo dục và văn học của dân tộc; tính kế thừa, sáng tạo của các tác giả thuộc dòng văn Nguyễn Huy trong phạm vi gia tộc, trong vùng văn hóa địa phương, và trong khung cảnh văn hóa dân tộc thế kỷ XVIII; góp phần phục dựng lại không gian chính trị, giáo dục, văn hóa văn chương Việt Nam thế kỷ XVIII...


Hội thảo cũng đã có một số ý kiến tham luận về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dòng họ Nguyễn Huy, văn hóa làng Trường Lưu trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.