Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020.

 


Theo Quy hoạch được phê duyệt đến năm 2020, du lịch Hà Tĩnh trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong khối dịch vụ, làm tiền đề để đến năm 2030 là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hóa Hà Tĩnh, đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.


Mục tiêu đến năm 2015, Hà Tĩnh sẽ đón được 20 ngàn lượt khách du lịch quốc tế, 1,1 triệu lượt khách nội địa; đạt doanh thu từ du lịch đạt 42,2 triệu USD; tạo việc làm cho hơn 10 ngàn lao động. Năm 2020, sẽ thu hút 50 ngàn lượt khác quốc tế, phục vụ 1,5 triệu lượt khách nội địa; doanh thu từ du lịch đạt 117 triệu USD; tạo việc làm cho trên 18 ngàn lao động.


Đến năm 2030, Hà Tĩnh thu hút 150 ngàn lượt khách quốc tế và 2,6 triệu lượt khách nội địa; đạt doanh thu từ du lịch khoảng 379 triệu USD; tạo việc làm cho trên 42 ngàn lao động. Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đến năm 2015 có 4500 buồng, năm 2020 có 7500 buồng, năm 2030 có 15000 buồng, trong đó tỷ lệ buồng chất lượng 3 - 4 sao đạt 15 - 20%.


Quy hoạch đề ra 8 nhóm giải pháp về phát triển cơ chế chính sách, huy động vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác liên kết phát triển du lịch và đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.