Giai thoại Tổ nội - Tổ ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du.


Cuốn sách về " Giai thoại Tổ nội - Tổ ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du" do Nhà Xuất bản Văn học và Trung tâm văn hóa Tràng An vừa xuất bản vào tháng 8 -2013.

 

Cuốn sách Giai thoại Tổ nội - Tổ ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du


Sau nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm và tập hợp tư liệu, tác giả Phan Huy Đông - Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã hoàn thành phần chính của tư liệu về nguồn gốc Đại thi hào Nguyễn Du. Cuốn sách về " Giai thoại Tổ nội - Tổ ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du" do Nhà Xuất bản Văn học và Trung tâm văn hóa Tràng An vừa xuất bản vào tháng 8 -2013 đã ra mắt ban đọc.


Cuốn sách có khổ 19 cm x 13 cm, 146 trang, được tập hợp tư nguồn tư liệu nghiên cứu, khảo cứu về quê tổ của Đại thin hào Nguyễn Du. Đó là vùng quê có giai thoại nổi tiếng Trạng cậu - Trạng cháu. Hai cậu cháu đều đỗ Trạng nguyên. Nhưng người thiếu phụ sinh ra vị gốc tổ của dòng họ Nguyễn -Tiên Điền (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) lại là thôn Canh Hoạch. Còn thân phụ sinh ra vị gốc tổ đó lại là người thôn Tảo Dương nhưng cũng ngự cư ở thôn Canh Hoạch, theo đúng như câu truyền trong dân gian là " Quán tại Tảo Dương, ốc cư Canh Hoạch".


Cuốn sách phần nào đã cung cấp nguồn tư liệu để nghiên cứu thêm về nguồn gốc, quê hương, sự nghiệp của thi hào Nguyễn Du - mối liên kết, ảnh hưởng giữa các vùng miền, hình thành nên nhân cách lớn của Đại thi hào.