nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) năm 2020.


UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án Phát triển cư sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) năm 2020.
 

Học sinh tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

 
Theo đó, kế hoạch được phê duyệt thực hiện gồm: Cải thiện môi trường, cảnh quan và các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Khu di tích quốc gia chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc); Nâng cấp, cải thiện toàn diện môi trường, cảnh quan Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).
 
Kinh phí thực hiện: 54.525.792.000 đồng. Trong đó, vốn ODA: 40.625.792 đồng, vốn đối ứng: 13.900.000.000 đồng.
 
UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH,HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Giám đốc thực hiện dự án GMS Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chụi trách nhiệm triển khai thực hiện.
 
 
Quỳnh Việt

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website