nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Hà Tĩnh: Triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.


Tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm  Đại thi hào Nguyễn Du  (giai đoạn 1). Đây là công trình khởi đầu thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm  Đại thi hào Nguyễn Du  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 

Không gian văn hoá Nguyễn Du

 
Giai đoạn 1 của Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc được triển khai  với hạng mục tu bổ khu Nhà Văn Thánh (tư văn 1, 2), đàn tế Lĩnh Nam công  Nguyễn Quỳnh, phục dựng chùa Trường Ninh, khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du, đền thờ - mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, đền thờ - mộ Lam Khê hầu Nguyễn Trọng và tu bổ, nâng cấp đình Chợ Trổ thành đình xã Tiên Điền.
 

Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du

 
Với hạng mục hạ tầng, dự án triển khai nâng cấp các tuyến đường có hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, phù hợp quy hoạch tổng thể dự án, tổng chiều dài 1,47 km, cụ thể: Tuyến số 02, điểm khởi đầu Km0 = 0,00 giao với tuyến số 01 tại đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, điểm cuối Km1 = 266,00 giao với đường tỉnh ĐT 546; Tuyến đường nội bộ, điểm khởi đầu Km0 = 0,00 giao với đường nội bộ đang thi công, điểm cuối Km0 + 195,67 giao với đường vào UBND thị trấn Tiên Điền (tên cũ là xã Tiên Điền).
 

Lăng mộ Đại thi hào Nguyễn Du

 
Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm  Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1) do Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tình làm chủ đầu tư và Liên doanh Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng công trình Văn hoá Việt, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thành Lộc, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555  trúng thầu thực hiện. Kinh phí thực hiện:  45.631.858.000 đồng (Ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác).  
 

Thế hệ trẻ trước tượng đài Nguyễn Du

 
Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm  Đại thi hào Nguyễn Du  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 2169/QĐ-TTg vào tháng 03/2015, gồm 2  khu vực, khu vực 1:  Khu vực bảo vệ di tích theo Luật Di sản văn hoá (3,50ha); khu vực 2: Khu trung tâm phát triển du lịch lịch sử văn hoá gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích (40,15ha). Với mục tiêu chung là bảo tồn, tôn tạo phát huy  giá trị  Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, xây dựng thành  trung tâm văn hoá du lịch quốc gia gắn với các giá trị thi ca của Đại thi hào Nguyễn Du cùng các giá trị văn hoá truyền thống địa phương; hình thành các tuyến du lịch liên kết, tạo không gian tôn vinh các giá trị lịch sử văn hoá,  nâng cao phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo tồn, tôn tạo phát huy  giá trị các di tích của khu lưu niệm với việc phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị văn hoá - du lịch - sinh thái.
 
Theo kế hoạch, Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm  Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1) là công trình sẽ khẩn trương  hoàn thành và phục vụ các hoạt động trong dịp Đại lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào - Danh nhân văn hoá Thế giới Nguyễn Du (9/1820  9/2020). 
 
 
Bách Khoa

 


Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website