nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công Liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp cơ sở.


 Theo Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 thì Liên hoan dân ca ví, giặm 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 27/8/2018 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

 

Một tiết mục của phường Tân Giang tại Liên hoan Dân ca Ví,  Giặm do thành phố Hà Tĩnh tổ chức năm 2018.

 
Để chuẩn bị cho Liên hoan Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Liên hoan Dân ca Ví giặm cấp huyện. Thông qua Liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tuyển chọn tiết mục xuất sắc tham gia Liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp liên tỉnh. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên là huyện đầu tiên tổ chức liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp huyện vào tháng 5 năm 2018. Từ đó đến nay, các huyện, thị xã, thành phố còn lại đã tổ chức liên hoan hoặc hội diễn nghệ thuật quần chúng. Một số đơn vị như huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh… đã làm tốt từ khâu triển khai về cơ sở xã, phường, đến cách thức tổ chức liên hoan. Nhờ đó, các tiết mục được chọn để tham dự liên hoan cấp liên tỉnh đều xuất sắc, độc đáo, vừa có tính bảo tồn, vừa kế thừa, phát triển.
 
Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 là một trong những hoạt động  thường niên để tiếp tục sự nghiệp bảo tồn các giá trị vốn có,  các giá trị tiêu biểu của các thể hát, trò diễn xướng và tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Đây cũng  là dịp để các câu lạc bộ, các thế hệ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại các địa phương, các tổ chức đoàn thể.  Sẽ có 25 câu lạc bộ tham dự liên hoan, trong đó có 13 câu lạc bộ của tỉnh Hà Tĩnh.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website