nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ban hành Nghị quyết bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ Trình đồ.


Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo.
 

Lẩy Kiều - Nghệ nhân Nguyễn Thị Phượng  (CLB Trò Kiều Tiên Điền)

 
Nội dung chính của Nghị quyết gồm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quy đinh một số chính sách cụ thể bảo tồn, phát huy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ từ năm 2018 - 2025 và những năm tiếp theo.
 
Các chính sách, quy định trước đây của tỉnh trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ. 
 
Quỳnh Việt

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website