nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Tập huấn "Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý di tích, di sản văn hóa phi vật thể và bảo tàng".


Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực quản lý di tích, di sản văn hóa phi vật thể và bảo tàng, Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức Tập huấn "Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức viên chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý di tích, di sản văn hóa phi vật thể và bảo tàng". Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 21/7/2018 tại thành phố Quy Nhơn.
 

Tu bổ, nâng cấp Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du (Ảnh tư liệu)

 
Nội dung tập huấn: Lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Phát triển giáo dục kết hợp với đẩy mạnh truyền thông về di sản văn hóa góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp cận lý thuyết bảo tàng học mới để nâng cao hiệu quả trưng bày bảo tàng ở Việt Nam, kết nối bảo tàng và công chúng để xây dượng chiến lược quảng bá và xây dựng thương hiệu bảo tàng...; Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực trọng hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; giải pháp hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực di sản văn hóa; Kiểm kê và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng, ứng dụng phương pháp kỹ năng quốc tế vào thực tiễnViêt Nam; Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồ di tích; Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và Quản lý tổ chức hoạt động của lễ hội tại các di tích, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội...
 
Thành phần tham gia: Đại diện công chức quản lý, phụ trách chuyên môn nghiệp vụ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực di sản ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa Thể thao trong cả nước; Viên chức hoạt động ở các bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc tỉnh thành phố trong cả nước và các bảo tàng tư nhân; Giảng viên và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực bảo tàng, di sản văn hóa, lịch sử tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước.
 
Lớp tập huấn sẽ được thực hành, trải nghiệm tại các bảo tàng, công trường tu bổ di tích và khảo sát kiểm kê tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia của cộng đồng. 
 
Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ ngày 18-21/7/2018 tại thành phố Quy Nhơn.
 
 

Quỳnh Việt Anh


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website