nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Hà Tĩnh: Thành lập Ban quản lý di tích tỉnh.


 
Ban Cán sự Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn  số 26/CV-BCSĐ  xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ  về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
 
 
Theo đó, Ban Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý di tích Nguyễn Du, Ban Quản lý di tích Trần Phú, Ban Quản lý di tích Hà Huy Tập trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. B an Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Ban Quản lý di tích tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Ban Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh có trụ sở làm việc: Cơ sở 1: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân; Cơ sở 2: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Cơ sở 3: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo có Trưởng ban và không quá 03 Phó ban; 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ ( Tổ chức - Hành chính; Nghiệp vụ; Quản lý di tích Nguyễn Du; Quản lý di tích Trần Phú; Quản lý di tích Hà Huy Tập). Số người làm việc tại Ban Quản lý di tích tỉnh thực hiện theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế, số lượng  người làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghi BCH TW Khoá XII;Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ và Chương trình hành động số 1011 - CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website