nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều


 
 
Tác giả Hà huy Giáp - Nguyễn Thạch Giang.
 
Khổ 13 x 19cm, dày 577 trang.
 
Nhà xuất bản Đại hoc và trung học chuyên nghiệp, năm 1973.
 
Sách có những nội dung:
 
Phần thứ nhất: Giới thiệu về Nguyễn Du và truyện Kiều.
 
Phần thứ hai: Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản truyện Kiều.
 
Phần thứ ba: Truyện Kiều - Khảo đính và chú thích.
 
Phần thứ tư: Phụ lục.