nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tư liệu Truyện Kiều Bản Duy Minh Thị 1872


 
 
Tác giả Nguyễn Tài Cẩn.
 
Khổ 14,5 x 20,5cm, dày 555 trang.
 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002.
 
Sách có 3 phần chính:
 
Phần thứ nhất: Vài nét về sơ lược bản Duy Minh Thị (DMT) 1872.
 
Phần thứ hai: Phiên Nôm bản Duy Minh Thị/1872.
 
Phần thứ ba: Chữ nghĩa trong bản Duy Minh Thị 1872.