nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều (Chú thích, chú giải và những tư liệu gốc)


 
 
Tác giả Hà Huy Giáp - Nguyễn Thạch Giang.
 
Khổ 13 x19 cm, dày 711 trang.
 
Sách gồm những nội dung:
 
Phần thứ nhất: Giới thiệu về Nguyễn Du và truyện Kiều.
 
Phần thứ hai: Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản truyện Kiều.
 
Phần thứ ba: Truyện Kiều - khảo đính và chú thích.
 
Phần thứ tư: Phụ lục