nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Tiếp nhận thêm 2 phiên bản mộc bản ghi chép về Đại thi hào Nguyễn Du.


Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du vừa tiếp nhận thêm 2 phiên bản mộc bản ghi chép về đại thi hào Nguyễn Du từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV- Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.
 

Phiên bản mộc bản năm Bính Dần, niên hiệu Gia Long năm thứ 5(1806).

 

Hai phiên bản mộc bản có kích thước  39cm x 24cm, gồm phiên bản mộc bản năm Bính Dần, niên hiệu Gia Long năm thứ 5(1806) chép về việc “Lấy Nguyễn Du làm Đông các học sĩ, Lê Lương Thận làm Hàn lâm viện chế cáo, Nguyễn Hữu Kiều sung Cống sĩ viện” (quyển 28, mặt khắc 1) và phiên bản mộc bản năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Gia Long năm thứ 8 (1809) ghi việc “Lấy Đông các Đại học sĩ Nguyễn Du làm Cai bạ Quảng Bình, Hàn lâm thị thư Nguyễn Khoa Minh làm Thiêm sự Hộ bộ sung việc Hộ tào Bắc Thành” (quyển 38, mặt khắc 6).

 

Phiên bản mộc bản năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Gia Long năm thứ 8 (1809).

 

Hai phiên bản mộc bản trên nằm trong bộ sách “Đại Nam  thực lục chính biên đệ nhất kỷ” thuộc khối tài liệu mộc bản Triều Nguyễn được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ
 
Trước đó, vào năm 2017, Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du đã tiếp nhận từ Trung tâm Lưu  trữ quốc gia IV phiên bản và bản dập mộc bản ghi về đại thi hào Nguyễn Du  “Nguyễn Du là người ở huyện Nghi Xuân, trấn Hà Tĩnh. Ông là con của Xuân quận công Nguyễn Nghiễm đời nhà Lê, là em của Tham tụng Nguyễn Khản. Nguyễn Du là con nhà tướng có tài văn chương, lẫn khí tiết…Đầu năm Gia Long (1802) được nhận chức Tri phủ Thường Tín, sau vì bị bệnh nên ông từ chối. Năm Gia Long thứ 5 (1806) ông được triệu vào nhận chức Đông các học sĩ. Năm Gia Long thứ 8 (1809), ông ra làm Cai bạ Quảng Bình. Năm Gia Long thứ 12 (1813) ông được thăng chức Cần chính Điện học sĩ , sung chức Chánh sứ sang nhà Thanh để cống nạp hàng năm. Đến khi về ông được thăng chức Hữu Tham tri bộ Lễ. Năm Minh Mạng thứ nhất (1820) ông lại có lệnh đi sứ nhưng chưa đi thì đã qua đời. Thánh tổ nhân Hoàng đế rất thương tiếc ban cho 20 lạng bạc, 2 cây gấm Trung Quốc, khi đưa tang dựng sảnh thự nên lấy binh lính mà làm”” (quyển 20, mặt 8 -  sách Đại Nam liệt truyện chính biên);
 
Năm  2018,  tiếp nhận thêm phiên bản mộc bản năm Canh Ngọ, niên hiệu Gia Long năm thứ 9 (1810) chép việc "lấy Cai bạ Quảng Bình làm cần chánh điện học sĩ, sung chánh sứ sang cống nước Thanh (hai lễ cống Tân Mùi và Quý Dậu), Thiêm sự Lại bộ là Trần Vân Đại và Nguyễn Văn Phong sung Giáp ất phó sứ" (quyển 46, mặt khắc 7) và phiên bản mộc bản năm Ất Hợi, niên hiệu Gia Long năm thứ 14 (1815) ghi việc "lấy Cần Chánh điện học sĩ Nguyễn Du làm hữu Tham tri bộ lễ" (quyển 50, mặt khắc 13).  Cả hai phiên bản mộc bản này thuộc bộ sách “Đại Nam  thực lục chính biên đệ nhất kỷ”.
 
Đây là nguồn tư liệu ghi chép những thông tin xác thực về thân thế, sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du, nằm trong khối mộc bản triều Nguyễn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới.
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website