nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

NHẬT KÝ ĐỌC KIỀU


1.    Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều
2.    Đi giữa những trang Kiều  
3.    Phác họa một kịch bản  
4.    Nhân xem một bộ phim sân khấu
5.    Đọc Tiểu Thanh        
6.    Hái sen trong mộng   
7.    Rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải  
8.    Ghi mộng     
9.    Không ngủ     
10.    Ăn xin   
11.    Tự thán
12.    Viết mấy câu trên nhà công  
13.    Tiễn bạn về quê      
14.    Đá vọng phu       
15.    Người đàn ở Long Thành    
16.    Bài hành quân ngáng đường    
17.    Bài hành quân ngáng đường  
18.    Người hát rong ở châu Thái Bình   
19.    Quê hương