nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

THÔNG BÁO KHOA HỌC VĂN HỌC - NGỮ NGÔN HỌC


Trong khí thế thừa thắng xông lên của toàn dân tộc, cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp đã khắc phục khó khăn, trở ngại do chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ gây ra, vươn lên giành nhiều thắng lợi mới trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Tập Thông báo khoa học lần này được ấn hành nhằm phản ánh một phần những công trình nghiên cứu của cán bộ giảng  dạy  trong niên khóa 1966 —1967, niên khóa thứ ba chống Mỹ cứu nước.

Trọng tâm nghiên cứu của những công trình ngành văn học hướng vào phục vụ công tác tư tưởng của Đảng, nhằm phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ngoài ra còn bám sát góp phần giải quyết những vấn đề lý luận do thực tiễn văn học nghệ thuật ta đề ra: vấn để điển hình hóa, thể ký và kịch v.v...; viết những công trình nhân dịp kỷ niệm các thi hào văn học dân tộc: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu.

Trọng tâm nghiên cứu của ngành Ngữ ngôn là hướng vào vấn đề " bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt " ,tiếng Tầy Nùng, một ngôn ngữ dân tộc có vị trí quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa và cuộc sống của khu Tự trị Việt Bắc.

Vì khuôn khổ tập Thông báo có hạn, nên những bài trong số này chỉ phản ánh một phần những công trình nghiên cứu của anh chị em cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn trong niên khóa 1966 —1967. Mong bạn đọc quan tâm theo dõi góp ý xây dựng.

KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP