nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Cuộc đời sự nghiệp

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Họ Nguyễn Tiên Điền

 • GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN III

  GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN III

  ( 10/08/2015 )

  Ông huy Khản tự Hy Trực – buổi đầu mới đăng triều cải là Hận - được ban tên là Lệ. Lúc về già tên huý trở lại như củ (là Khản). Sau khi gặp cơn binh biến, trở lại quê nhà tự lấy hiệu là Hồng Sơn độn ông (ông già chạy trốn về Hồng Lĩnh).

 • GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN II

  GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN II

  ( 08/08/2015 )

  Các vị trưởng lão kể rằng ông là con nhà gia thế. Xưa truyền, nguyên quán của ông ở Canh Hoạch, Thanh Oai, Sơn Nam Thuỷ tổ Nguyễn Doãn Địch, tên huý:

 • GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN I

  GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN - PHẦN I

  ( 05/08/2015 )

  Họ Nguyễn Tiên Điền trước lại nay gia phả chỉ chép Từ Đức Nam Dương Công lánh nạn vào Tiên Điền. Từ Đức Nam Dương Công trở lên có đôi quyển chép cũng hết sức sơ sài.