nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Cuộc đời sự nghiệp

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Giới thiệu tiểu sử

  • THÂN THẾ NGUYỄN DU

    THÂN THẾ NGUYỄN DU

    ( 30/06/2015 )

    Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh năm Ất Dậu (1765), niên hiệu Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông. Nơi sinh là phường Bích Câu, thành Thăng Long (Hà Nội).