Loading...

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Di sản văn hóa

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

  ( 03/08/2015 )

  Ðời sống di sản đang chịu nhiều tác động bởi nhiều xu hướng. Ðó là xu hướng "du lịch hóa di sản", với những hoạt động du lịch chỉ chú trọng những di tích có tiềm năng thu hút du khách, dẫn đến tình trạng nhiều di sản bị lạm dụng, khai thác quá mức.

 • Cần sớm phục dựng một di tích

  Cần sớm phục dựng một di tích

  ( 03/08/2015 )

  Đền Thái tọa lạc tại đồi Đình (xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Đó là Thái miếu của vương triều Trần. Trải thời gian, đến nay, di tích này chỉ còn là phế tích. Sau nhiều đợt khảo cổ, các nhà khoa học đều thống nhất, đền Thái cần được phục dựng lại thật khoa học...

 • CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH HÀ TĨNH TRAO QUÀ CHO CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

  CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH HÀ TĨNH TRAO QUÀ CHO CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

  ( 03/08/2015 )

  Sáng ngày 26/4/2012, bà Nguyễn Thị Minh - Phó chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh và ông Nguyễn Thành Công - Chủ tịch công đoàn Sở VHTT&DL Hà Tĩnh đã trao quà cho đoàn viên công đoàn Ban QLDT Nguyễn Du.

 • Dữ liệu di sản

  Dữ liệu di sản

  ( 28/07/2015 )

  Dữ liệu di sản

Di sản văn hóa