nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

200 NĂM NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN TRUYỆN KIỀU


Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục và thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản phẩm mới, trong những năm gần đây, bên cạnh việc xuất bản, phát hành kịp thời đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục còn rất chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt. Các sách này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục và đông đảo bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí trong thời kỳ mới, giữ gìn, "xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hoà nhập với thế giới. Đây là những cuốn sách nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, khoa học, giáo dục; các chuyên khảo phản ánh kết quả nghiên cứu mới; tuyển tập các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà khoa học, nhà giáo, đặc biệt là các nhà khoa học, nhà giáo đã được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh; các sách về danh nhân văn hoá Việt Nam và thế giới ; những bộ tư liệu, thư tịch và những pho sử cổ có giá trị lịch sử, văn hoá cao; các sách tra cứu, những bộ từ điển tường giải tiếng Việt, các từ điển chuyên ngành, từ điển đối dịch tiếng nước ngoài với tiếng Việt, tiếng Việt với tiếng các dân tộc anh em ; các bộ sách dịch có giá trị văn hoá, khoa học, giáo dục đặc sắc, có tác dụng bồi dưỡng và mở rộng tri thức khoa học, đổi mới tư duy quản lý, tư duy công việc và cách hưởng thụ văn hoá trong thời đại kinh tế tri thức.

Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành, các nhà giáo, nhà quản lý giỏi, nhiều kinh nghiệm, thuộc các lĩnh vực khác nhau, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước.

Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách tham khảo đặc biệt nói trên. Đây là công trình tập hợp và tuyển chọn 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua của soạn giả  Lê Xuân Lít, cung cấp cho độc giả nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước. Đây cũng là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 240 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du. Soạn giả và các biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục đã hết sức cố gắng trong việc chuẩn bị bản thảo. Tuy vậy, do đây là cuốn sách tập hợp các bài viết từ nhiều nguồn, được viết bằng nhiều thứ văn tự khác nhau, ở những thời điểm - hoàn cảnh khác nhau... nên không tránh khỏi những hạn chế sai sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ giáo của quý độc giả trong và ngoài nước để những lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn !