nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Đối với Truyện Kiều, một kiệt tác của văn học tiếng Việt, một thế hệ công chúng Việt Nam đều thường xuyên có nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức.

Bản in này giành cho nhu cầu của độc giả phổ thông, vì vậy nhà xuất bản chủ trương lược bỏ phần chú thích mà các bản in giành cho người nghiên cứu thường làm rất tỉ mỉ.

Điều cốt yếu chúng tôi muốn làm là cung cấp một văn bản Truyện Kiều tương đối đáng tin cậy cho nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức của đông đảo bạn đọc.