nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN THÚY KIỀU (KIM VÂN KIỀU)


 

Truyện Thúy Kiều (Kim Vân Kiều)

 

Tiểu sử tác giả truyện Kiều
I.

Từ câu thứ 1 trang 9

Đến câu thứ 38 trang 11

Sự đố kỵ của tài với mệnh – Gia thế và tài sắc Thúy Kiều , Thúy Vân.
II.

Từ câu thứ 39 trang 11

Đến câu thứ 242 trang 21

Chị em Kiều đi Thanh minh – khóc mả Đạm Tiên –

Gặp Kim Trọng – Đạm Tiên báo mộng – Kiều lo buồn về mộng triệu
 
III.

Từ cây 243 trang 21

Đến câu 568 trang 37

Kim Trọng tương tư Kiều – Bắt được kim thoa – Kim , Kiều giao ước lấy nhau – Kiều sang phòng học của Kim – Hai người thề nguyền – Kim về hộ tang chú.

IV.

Từ câu 569 trang 37

Đến câu 776 trang 46

Vương ngoại mắc nạn – Kiều bán mình – Mã Giám Sinh mua Kiều – Kiều dặn Vân thay lời trả nghĩa Kim Trọng
V.

Từ câ 777 trang 46

Đến câu 1.274 trang 69

Kiều tới trú phường – Tới Lâm – Chụy –Vào thanh lâu – Tú bà ra oai, Kiều toan tự tử - Đạm tiên báo mộng – Tú bà dỗ Kiều – Lầu ngưng bích – Kiều mắc lừa Sở Khanh – Tú Bà bắt kiều tiếp khách – Tú bà dạy kiều nghề nghiệp lầu xanh.

VI.

Từ câu 1.275 trang 70

Đến câu 1.704 trang 90

Kiều gặp Thúc Sinh – Thúc ông đem kiệu – Kiều khuyên Thúc về thăm vợ cả - Hoạn Thư căm tức – Thúc Sinh về ở nhà – Hoạn Thư lập mưu bắt Kiều – Kiều bị bắt – Thúc Sinh mời thầy đánh đồng tiếp.

VII.

Từ câu 1.705 trang 91

Đến câu 1.992 trang 103

Khuyển Ưng nộp Kiều cho Tú Bà – Kiều sang hầu Hoạn Thư hầu rượu – Kiều ra quan âm các – Thúc Sinh lên ra gặp Kiều bị vợ cả bắt được.

VIII.

Từ câu  1.993 trang 103

Đến câu 2.164 trang 110

Kiều trốn đến với Giác Duyên – Giác Duyên rõ chuyện Kiều – Kiều lại bị bán về Châu Thai

IX.

Từ câu 2.165 trang 110

Đến câu 2.648 trang 132

Kiều kết duyên cùng Từ Hải – Từ Hải đi làm giặc – Đón Kiều – Báo ân báo oán – Từ Hải xưng hùng – Từ nghe Kiều giải binh ra hàng – Từ tử trận vì bị lừa – Hồ ép Kiều lấy Thổ quan – Kiều gieo mình xuống Tiền đường tự vẫn.

X.

Từ câu 2.649 trang 132

Đến câu 2.736 trang 136

Giác Duyên gặp sự Tam Hợp hỏi truyện Kiều – Giác Duyên thuê chài với Kiều.

XI.

Từ câu 2.737 tràn 136

Đến 2.966 trang 145

Kim Trọng về quê Kiều – Kim Trọng đón cha mẹ Kiều về nhà, thuê người đi tìm Kiều – Kim kết duyên với Vân – Kim Trọng đỗ và đi làm quan – Kim đổi về Hàng Châu, biết Kiều đã trẫm mình.

XII.

Từ câu 2.967 trang 145

Đến câu 3.240 trang 156

Kim Trọng chiêu hồn Kiều – Gia đình Kiều gặp Giác Duyên – Kiều gặp gia đình và từ giã sư trưởng – Gia đình Kiều trở lại công nha – Mộ nhà đoàn tụ.

XIII.

Từ câu 3241 trang 157

Đến câu 3254 cùng trang

Tổng kết nói về số kiếp của con người và khuyên người đời nên dốc tâm làm lành vì chữ tâm kia mới khác chữ tài.