nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU- TÁC PHẨM VÀ DƯ LUẬN


Tác phẩm Truyện Kiều – Nguyễn Du  

Dư luận   

  •     Quyền sống của con người trong truyện Kiều của Nguyễn Du – Hoài Thanh
  •     Triết lý đạo Phật trong truyện Kiều – Cao Đình Huy                                     
  •     Đặc sắc của văn học cổ điển Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều   - Đặng Thai Mai 
  •     Phương pháp tự sự của Nguyễn Du trong Truyện Kiều – Phan Ngọc      
  •     Nghệ thuật điển hình hóa và ngôn ngữ trong Truyện Kiều – Nguyễn Lộc   
  •     Truyện Kiều của Nguyễn Du – Đỗ Đức Hiểu
  •     Thúy Kiều và lý tưởng thẩm mỹ của Nguyễn Du – Lê Đình Kỵ
  •     Mấy lời chiêu thuyết cho Vương Thúy Kiều – Lưu trọng Lư    
  •     Bốn lần Kiều đánh đàn – Tế Hanh