nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Trong các truyện Nôm cổ, quyển Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm nổi tiếng nhất. Điều này thì ai cũng phải công nhận. Quyển truyện ấy Nguyễn Du đã viết ra, đã được Phạm Quý Thích cho khắc in và khoảng thập niên 20 của thế kỷ XIX những bản ấy đến nay đã không còn lưu trữ được, ngay thời Minh Mạng cũng đã rất khó kiếm rồi. Sau này các nhà Liễu Văn đường, Thịnh Mỹ đường, Quan Văn đường, Phúc Văn đường … đã cho khắc in lại nhiều lần. Đến khi có chữ Quốc Ngữ, quyển truyện ấy lại được các nhà nghiên cứu văn học phiên âm và cho ấn hành, đến nay đã có rất nhiều bản khác nhau.

Vì không còn bản gốc nên các bản Kiều in ra sau, mỗi bản đều có những chỗ khắc sai, xếp chữ sai – chưa kể những chỗ đã bị sử lại – đưa đến cái nạn tam sao thất bản. Gần đây, vấn đề hiệu đính truyện Kiều đã được nhiều nhà nghiên cứu tiến hành, nhưng công việc này lại rất phức tạp và khó đi đến thống nhất chung. Chúng tôi từ khi còn dạy  học đã sưu tầm được một số bản Kiều Nôm và Quốc Ngữ có giá trị nên vẫn theo đuổi công việc khảo đính và chú giải mong sao đóng góp được một phần nhỏ vào công việc chung này. Bản thảo quyển Truyện Kiều khảo đính và chú giải đã được cơ bản hoàn thành vào năm 1982 nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến việc cho xuất bản ngay vì còn muốn có thêm thời gian để sửa chữa hoặc bổ túc những chỗ còn thiếu sót.

Thế rồi trên 10 năm đã qua đi. Đến ngày 25-4-1994, nhân dịp ra thăm các chùa ở thủ đô Hà Nội, chúng tôi có tới gặp ông Nguyễn Đức Diệu, Giám đốc nhà xuất bản Khoa học – Xã hội. Khi nói đến chuyện tái bản quyển “Chữ nghĩa Truyện Kiều” ông có đề nghị với chúng tôi nên cho in ngay tập Truyện Kiều khảo đính và chú giải, không nên để lâu thêm nữa. Chúng tôi nghĩ cầu toàn quá thì không biết đến bao giờ nên mạnh dạn đưa ra in dù còn nhiều chỗ chưa hoàn toàn ưng ý. Vì vậy mong quý vị độc giả vui lòng đóng góp cho những ý kiến quý giá để nếu có dịp tái bản, chúng tôi sẽ xin tu sửa lại.