nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tỉnh Hà Tĩnh


 
 
Tác giả: Roland Bulteau (Học viên quản lý các cơ quan dân sự Đông Dương -năm 1925).
Nội dung:  Nhận xét về địa lý, kinh tế, chính trị, lịch sử và dân tộc học.
Sách có khổ 16 x 24 cm, 261 trang.
Thư viện Hà Tĩnh - Nhà xuất bản Nghệ An, năm 2020.