nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Thơ Nguyễn Đề (tuyển)


 
 
Tác giả: Nguyễn Đề (Nguyễn Nễ).
Lê Quang Trường (chủ biên).
Sách có khổ 14 x 16 cm, 513 trang.
Trung tâm nghiên cứu Quốc học - Nhà xuất bản văn học, năm 2019.