nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Minh Quyên thi tập


 
 

Tác giả: Hành Nhạc bá Nguyễn Đàm (Nguyễn Hành).

Võ Vinh Quang (phiên âm,dịch nghĩa, dịch thơ, hiệu đính).
Cùng nhóm xây dựng bản thảo: Hồ Bách Khoa- Trần Thị Vinh - Hồ Công Lưu
Sách gồm 4 phần:
- Lời giới thiệu.
- Dẫn nhập.
- Nguyễn Hành: Tiểu sử, hành trang và trước tác.
- Minh Quyên thi tập (bản dich)
Sách có khổ 16 x 24 cm, 595 trang.
Nhà Xuất bản Nghệ An - Ban quản lý di tích Nguyễn Du, năm 2017