nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2020


Ngày 21/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại một số di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh.
 
 
Mục đích của việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội là nhằm giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán, đặc biệt là trong các lễ hội diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc. Phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, giúp Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
Qua kiểm tra một số di tích như chùa Hương (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc)…cho thấy công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích đảm bảo an toàn trên các mặt như phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc đốt vàng mã được hạn chế. Các Ban quản lý các di tích đã thực hiện công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hoá tại các địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT về Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản liên quan khác.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website