nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Hoa trình thi tập


 
 
Tác giả: Nguyễn Gia Cát.
Tố Như - Nguyễn Du, Lê Lương Thận (đồng hiệu duyệt)
Nguyễn Quang Hà (khảo cứu, dịch chú, giới thiệu)
Nguyễn Ngọc Thanh (chân hoá chữ thảo)
Tổ chức bản thảo: Nguyễn Quang Hà, Hồ Bách Khoa, Trần Thị Vinh.
Sách có khổ: 16 x 24 cm; 204 trang.
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du – Nhà Xuất bản Nghệ An, năm 2022.