nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Hà Tĩnh công nhận 5 khu du lịch cấp tỉnh


UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc công nhận 5 khu du lịch cấp tỉnh.
 
 

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 

 
Theo đó, 5 khu du lịch cấp tỉnh được công nhận bao gồm khu du lịch Lộc Hà (huyện Lộc Hà), khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), khu du lịch Văn hóa - Sinh thái Hải Thượng (huyện Hương Sơn), khu du lịch Thạch Hải (huyện Thạch Hà), khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân).
 
Quyết định cũng nêu rõ Giám đốc các Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý khu du lịch đã được công nhận để bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch. Quản lý khai thác khu du lịch cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản hiện hành có liên quan. Xây dựng nội dung tuyên truyền, quảng bá về khu du lịch.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website