nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Di tích Nguyễn Du

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Giới thiệu

  • Di Tích Nguyễn Du

    Di Tích Nguyễn Du

    ( 29/06/2015 )

    Khu di tích Nguyễn Du bào gồm một quần thể các di tích của dòng họ trên xã Tiên Điền. Khu di tích này trải dài trên địa bàn toàn xã. Trên 400 năm, họ Nguyễn sống ở Tiên Điền, con cháu đã xây dựng một số đền, chùa, văn bia, cầu cống, đình làng…