nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

BẮC DU THEO DẤU CHÂN TỐ NHƯ


Bắc Du theo dấu chân Tố Như                                                                           
Ba mối tình của Thúy Kiều trong “Đoạn Trường Tân Thanh”               
Phong cảnh thiên nhiên trong “Đoạn Trường Tân Thanh”                     
Từ tiếng đàn của người kỹ nữ đất Thăng Long đến tiếng đàn của Kiều trong “Đoạn Trường Tân Thanh”                                                                         
Từ Thúy Kiều của Mao Khôn đến Thúy Kiều của Nguyễn Du                      
Phụ lục: “Đoạn Trường Tân Thanh” (Nguyễn Du)- Nguyên Thang

Biên khảo