nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU VÀ LỜI BÌNH


Truyện Kiều là một kiệt tác van học cổ điển Việt Nam. Đọc Truyện Kiều và bình Truyện Kiều luôn là niềm say mê của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ấn hành cuốn TRUYỆN KIỀU VÀ LỜI BÌNH do tác giả Mai Phương Chi tập hợp tuyển soạn.
Hy vọng tập sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều đối tượng bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh đang học tập, nghiên cứu, tìm hiểu truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần một: TRUYỆN KIỀU VÀ LỜI BÌNH

Đại thi hào Nguyễn Du     

Truyện Kiều trong lòng công chúng Việt Nam  

Giới thiệu Truyện Kiều

Nguyễn Khắc Viện   

Đặc sắc của văn học cổ điển Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều

Đặng Thai Mai     

Điạ vị sách Đoạn Trường Tân Thanh trong tư tưởng và văn chương Việt Nam     

Đào Duy Anh

Phân tích « Truyện Kiều » theo phương hướng tiếp cận thi pháp học

 và ngôn ngữ học

Đặng Thanh Lê

Chữ tâm kia mới đặng ba chữ tài

Nguyễn Đăng Mạnh   

Quyền sống của con người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Hoài Thanh

Văn chương Truyện Kiều                                                                                         

Vũ Đình Lang     

Ngôn ngữ trong Truyện Kiều

Nguyễn Lộc                

Tính chất tạo hình của thơ Nguyễn Du trong Truyện Kiều                                      

Nguyễn Tiến Chung           

Phần hai BÌNH GIẢNG CÁC TRÍCH ĐOẠN TRONG TRUYỆN KIỀU     

Bình giảng Truyện Kiều qua trích đoạn trong Truyện Kiều                                     

Trương Xuân Tiến         

Bình giảng Truyện Kiều

Đặng Thanh Lê                                                       

Một bài hướng dẫn bình giảng những trích đoạn Truyện Kiều của

 Nguyễn Du

Trần Đăng Xuyên

Nguyễn Quang Vinh                  

Phần ba : PHỤ LỤC

Nguyễn Du và Truyện Kiều trong cảm hứng thơ người đời sau

Lê Thu Yến                                                             

Các bài thơ Lục Bát lấy cảm hứng từ Nguyễn Du và Truyện Kiều

Nhiều tác giả