nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều


 
 
Tác giả: Phan Ngọc
 
Sách có những nội dung chính sau:
 
 1. Lời nói đầu
 2.  
 3. Chương I: Một vài khái niệm mở đầu
 4.  
 5. Chương II: Chung quanh vấn đề tư tưởng của Truyện Kiều
 6.  
 7. Chương IV: Truyện Kiều, tiểu thuyết phân tích tâm lý
 8.  
 9. Chương V: Một vài vấn đề nhận thức luận chung quanh truyện Kiều
 10.  
 11. Chương VI: Cách bố cục truyện Kiều theo yêu cầu của kịch
 12.  
 13. Chương VII: Câu thơ truyện Kiều
 14.  
 15. Chương VIII: Ngữ pháp Nguyễn Du
 16.  
 17. Chương IX: NGữ pháp Nguyễn Du
 18.  
 1. Chương X: Phong cách học và phân tích văn học
 2.  
 3. Sách có khổ 13 x 19 cm; 400 trang
 4.  
 5. Nhà Xuất bản Thanh Niên, năm 2001.