nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du - Phê bình, bình luận văn học (Tủ sách tham khảo văn học)


 
 
Biên soạn: Vũ Tiến Quỳnh
Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình, bình luận văn học của các nhà văn – nghiên cứu Việt Nam và Thế giới.
Tái bản có sửa chữa  bổ sung giúp giáo viên và học sinh có tài liệu nghiên cứu, học tập - Theo chương trình Cải cách giáo dục và phân ban.  
Sách có khổ 13 x 19 cm, 327 trang.
Nhà Xuất  bản Văn  nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1997.