nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ


 

 

Tác giả: GS Phong Lê.
Sách gồm ba phần:
Phần I. Nguyễn Du.
Phần II.  Hồ Chí Minh.
Phần III. Về văn hóa Việt, về vấn đề xây dựng con người và con người xứ Nghệ
Sách có khổ:14 x 20.5 cm, 402 trang.
Nhà xuất bản Đại học Vinh, năm 2018.