nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Ngân hàng dữ liệu Di sản văn hóa phi vật thể


Ý tưởng thành lập Ngân hàng dữ liệu văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam đã được manh nha từ đầu những năm 90 với các tác giả như GS.TS Tô Ngọc Thanh, GS. Nhạc sĩ Nguyễn Xinh, TS. Hoàng Sơn... Các giai đoạn thử nghiệm được mở đầu vào năm 1994 với "Chương trình điều tra cơ bản về văn hoá các dân tộc Việt Nam" do Viện nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật nay là Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tiến hành. Đến năm 2004 những điều kiện trong ý tưởng đó đã trở thành hiện thực đó là Trung tâm dữ liệu di sản văn hoá của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước là Viện Văn hoá Thông tin - Bộ Văn hoá Thông tin).
 
Ngày 23/2, tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam đã triển khai lắp đặt Trạm vệ tinh Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa.
 
Trạm vệ tinh Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa chính thức hoạt động từ tháng 5/2011.
 
Trạm vệ tinh lắp đặt tại khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là bộ phận ngân hàng dữ liệu của Bộ VH-TT&DL có nhiệm vụ thu thập, ghi chép, tổ chức biên tập, xây dưng chương trình giới thiệu hệ thống di sản văn hóa đến với công chúng và khách du lịch.
 
Trạm nhận chuyển dữ liệu về ngân hàng của Bộ đặt tại Viện nghiên cứu Văn hóa Việt Nam và tiếp nhận các sản phẩm thuộc Ngân hàng dữ liệu của Bộ về phục vụ đồng bào, khách du lịch khi đến tham quan, nghiên cứu hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn.
 

VIDEO TƯ LIỆU