nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Hoa trình tiêu khiển tiền, hậu tập.


 
 
Tác giả: Hoan Nam sứ giả Nguyễn Đề (Nguyễn Nễ)
Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ: Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh
Sách có khổ 16 x 24cm, 615 trang
Ban quản lý di tích Nguyễn Du – Nhà xuất bản Nghệ An,  năm 2019.